Gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og er i dag en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa. «Å gestalte» betyr «Å gi mening til». Gestaltterapi dreier seg om å gi form, innhold og mening til de erfaringene, opplevelser, tanker og følelser som klienten bringer med seg inn i terapirommet. Terapien foregår i form av samtale og enkle øvelser mellom klient og terapeut. Terapeuten bidrar til at klienten blir mer bevisst seg selv.

Terapistudiet ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole er en offentlig godkjent høyskoleutdanning over 4 år.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF) følger jeg deres etisk prinsipper. Jeg forplikter meg til å opprettholde faglig kompetanse.

Her kan du lese mer om Norsk Gestaltterapeut Forening https://ngfo.no/

NLP

NLP(nevrolingvistisk programmering) er en tilnærming til kommunikasjon, personlig utvikling og psykoterapi som ble utviklet i 1970 av Richard Bandler og John Grinder.(wikipedia)

«NLP er læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv».(dncf.no)