Om Anette Jonassen

Jeg er student på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og tar imot klienter som en del av utdanningen. Jeg er opptatt av å skape et trygt rom hvor vi kan utforske din situasjon og hvordan du ønsker å leve.

Det kan være mange grunner til å oppsøke samtaleterapi. Det kan være at du kjenner på uro eller har bekymringer. Føler deg nedstemt eller er stresset. Har en eller flere utfordrende relasjoner. Syns det er vanskelig å sette grenser. Har noen vanskelige valg å ta, eller det er utfordrende med valg generelt. Har et behov for å bearbeide opplevelser fra fortiden.

Noen ganger er det godt å snakke med noen utenforstående for å se deg selv og situasjonen klarere. Med økt innsikt i deg selv vil du lettere se dine ressurser og muligheter, og bli i bedre stand til å ta valg som stemmer overens med dine behov og verdier.

Alle henvendelser vil bli møtt med åpenhet, respekt og diskresjon. Du trenger ikke henvisning – det er ingen ventetid.

Velkommen!